Japanese Kangchenjunga Expedition 1984

Teilnehmer:

01. Katsuhiko Kano (Leiter)
02. Kenji Chikata
03. Kazutaka Fujiwara
04. Yasuaki Hayashida
05. Ryuji Hirano
06. Kentaro Hirokawa
07. Hajime Iida
08. Gota Isono
09. Masahiko Kaji
10. Shin Kashu
11. Yasuhiko Kataoka
12. Mitsugu Kitamura
13. Haruyoshi Kobayashi
14. Masashi Kobayashi
15. Yuji Maruo
16. Shigeru Masuyama
17. Tetsuro Matsuzawa
18. Toichiro Mitani
19. Sumiaki Mitsuhashi
20. Noriyuki Muraguchi
21. Susumu Nakumura
22. Takashi Ohara
23. Naohiro Otani
24. Ryo Otani
25. Takashi Ozaki
26. Yoshimasa Sasaki
27. Koichiro Sato
28. Tsuneo Shigehiro
29. Naotaka Tadano
30. Hiroshi Tashiro
31. Masashi Teramoto
32. Satoshi Wada
33. Munehiko Yamamoto

sowie die Sherpas Ang Tshering Sherpa, Nawang Yonden Sherpa, Nima Temba und als Sirdar Lhakpa Tenzing Sherpa.

 
Grußkarte 1984

Bild: Cover mit den Unterschriften.

Quellen zur Expedition (Auswahl):
Sale / Jurgalski / Rodway / Hemmleb: "Herausforderung 8000er" (Tyrolia 2013)
https://www.himalayanclub.org/hj/42/2/kangchenjunga-traverse-1984-2/
Himalayan Database

zur Expedition:
Das große Vorhaben der Überschreitung aller vier Gipfel des Massivs (Südgipfel, Mittelgipfel, Hauptgipfel und Yalung Kang) gelingt nicht ganz. Doch das großen Team schafft die Überschreitung vom Süd- hinüber zum Mittelgipfel und letztlich auch die Besteigung des Hauptgipfels: nachdem am 5. Mai Isono, Otani und Nawang Yonden den Mittelgipfel bestiegen hatten, folgten am 18. Mai Shigehiro, Wada und Mitani nach erfolgreicher Traverse vom Südgipfel. Am 19. Mai schließlich erreichen Ozaki und Ang Tshering den Hauptgipfel, einen Tag darauf folgen Mitani und Wada. Damit haben Mitani und Wada neben dem Hauptgipfel auch den Süd- sowie den Mittelgipfel bestiegen.

nach oben!

zurück!

[Datenschutz]